Niezbędnik rodzica

Jakimi rodzicami jesteśmy? Jakimi chcielibyśmy być? Jakimi będziemy...??

Tak skrupulatnie na ogół przygotowujemy się na przyjście dziecka na świat. Chodzimy do szkoły rodzenia, uczymy się przewijać, kąpać, karmić, uspokajać, usypiać. Kupujemy sto tysięcy różnych rzeczy. Słuchamy stu tysięcy mądrych rad.

A kiedy dzieci wyrastają z kolek, pieluszek, ząbkowania - odkładamy na bok poradniki, filmiki, kalendarze i zupełnie zapominamy, że prawdziwa nauka wciąż jeszcze przed nami. Że oto rośnie nam człowiek, z emocjami, potencjałem, trudnościami, tajemnicami. Człowiek, którego kochamy nad życie, ale z którym czasem trudno nam sobie poradzić. A najczęściej trudno poradzić z samym sobą - z własnymi ograniczeniami, złością, wiecznym brakiem czasu i cierpliwości. Z czasem stajemy się ekspertami od posiadania dzieci, potrafimy je nakarmić, ubrać, wszystko wokół nich zorganizować, ale nie potrafimy w pełni cieszyć się, rozumieć, rozwijać się nawzajem. I kiedy przychodzą problemy, wstrzymujemy oddech i brniemy dalej w nasze własne błędy, przyzwyczajenia, kompleksy.

Na starcie, my rodzice, wyposażeni jesteśmy w miłość. Ten cudowny dar możemy i powinniśmy rozwijać, poznając lepiej swoje dzieci i samych siebie. W naszym rodzicielstwie sięgać głębiej i brać więcej.

Zapraszamy na cykl spotkań Niezbędnik Rodzica. Spotkań, które staną się punktem wyjścia do niezwykłej podróży, jaką jest bycie dobrym rodzicem. A dobry rodzic to taki, który po prostu chce być lepszym.

Cały cykl to 4 ośmiogodzinne spotkania, pełne inspirującej wiedzy, ćwiczeń, pracy własnej. To warsztaty, podczas których będziesz musiał(a) sam(a) odnaleźć drogę do szczęścia swojego dziecka i siebie.

 

Kolejne szkolenia będą poruszały następujące moduły tematyczne: 

  • Spotkanie I:  Uczucia - jak zarządzać emocjami dziecka i swoimi (panel podstawowy).

Uczucia traktowane z szacunkiem i troską mogą stać się podstawą dalszego rozwoju i osiągnięcia dojrzałości. Są niezastąpione, gdy chcemy zrozumieć innych ludzi i wchodzić z nimi w prawidłowe relacje. Rozpoznając własne uczucia potrafimy zrozumieć to, co czują inni. Dlatego warto nauczyć się je rozpoznawać i prawidłowo wyrażać, czyli tak, aby nie ranić innych. Dziecko nie powinno bać się swoich uczuć, ani też mieć z ich powodu poczucie winy. Ważne jest, aby dzieci nauczyły się wyrażać w słowach i zachowaniach jak najwięcej swoich stanów uczuciowych w sposób społecznie akceptowalny. Sposobów tych dziecko nie nauczy się samo i rolą dorosłych jest mu w tym pomóc. To złoty klucz do budowania prawidłowych relacji z dzieckiem i w rodzinie.

  • Spotkanie II: Granice oraz zachęcanie dziecka do współpracy.

Granice nie są rzeczą wrodzoną. Kształtują się w trakcie naszego życia. Aby dojrzeć do prawdomówności, odpowiedzialności, wolności i pełni miłości musimy od dziecka uczyć się wyznaczania i respektowania granic. Dzieci potrzebują zasad, które nadadzą ich życiu czytelną strukturę. Tylko taki rodzic, który jasno, czytelnie określa granice zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa. Takie określenie swych granic sprzyja także budowaniu relacji z innymi ludźmi. Większość z nas, niezależnie od tego czy świadomie, czy nie, zmaga się ze sprawami związanymi z granicami. Jednym z błędów popełnianych przez rodziców w kontaktach z dzieckiem jest niejasne, nieprecyzyjne formułowanie tego, czego faktycznie oczekujemy. W relacji dziecko - dorosły często ma miejsce swoisty paradoks: z jednej strony dorosły traktuje dziecko przedmiotowo i to on wie lepiej, co dziecko może i powinno myśleć i czuć, z drugiej strony uważa, że dziecko samo z siebie dokładnie wie, co ma robić, gdy słyszy, np. szykuj się do spaniasprzątajbądź grzeczna(y).

  • Spotkanie III: Kary oraz rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Na temat kar napisano wiele tomów z psychologii i pedagogiki. Omawiano ich skuteczność i nieskuteczność, rodzaje, formy, itd. Pojęcie kary stale towarzyszy wszelkim rozważaniom dotyczącym wychowania. Może warto zmierzyć się z tematem i postawić na rozwiązania, które budują a nie niszczą? Sytuacje konfliktowe w rodzinie są nieuniknione - codzienne przebywanie razem prowadzi do nich nieuchronnie. Zderzenie może nastąpić z powodu różnicy opinii i potrzeb czy zainteresowań, ale również odmiennych wartości. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z natury konfliktu - czy jest to konflikt potrzeb, czy konflikt wartości?

Praktyczne zastosowanie metody bez porażek jest szansą dla każdego, kto chce podnieść swoje kompetencje w obszarze rozwiązywania konfliktów.

  • Spotkanie IV: Zachęcanie do samodzielności. Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról. Pomocna pochwała i zachęta. 

Kochać dziecko to pomóc mu żyć samodzielnie. Dziecko dorastając tak czy inaczej staje się coraz bardziej od nas niezależne. Samodzielność tę można rozwijać lub przeciwnie, tłumić. Zależnie od postępowania rodziców, mamy potem do czynienia z dwudziestolatkiem, który nie wie jak załatwić najprostszą sprawę, lub z młodym człowiekiem, który w sposób odpowiedzialny potrafi podejmować decyzje, samodzielnie uporać się z wieloma problemami itd.

Za każdym razem, gdy powtarzamy pewne zwroty i wyrażenia, docieramy do podświadomości naszych dzieci i programujemy je, chociaż nie mamy takiego zamiaru. Nasze słowa kształtują w dziecku jego obraz. Obraz, który uzna ono za swój i będzie go realizować. Niestety wbrew naszym intencjom.

Pochwały - zachęty pomagają dziecku w kształtowaniu samooceny, dodają wiary we własne możliwości, pomagają lepiej radzić sobie z problemami, dają poczucie bezpieczeństwa. Jednakże sposób, w jaki chwalimy nie jest obojętny. Źle skonstruowana pochwała nie dość, że może rodzić w dziecku różnego rodzaju napięcia, to wręcz prowokować niewłaściwe zachowania. Jak właściwie chwalić to bezcenna umiejętność.


PROWADZĄCY: Witold - Trener i coach akredytowany przez International Coaching Community. Trener umiejętności wychowawczych. Ukończył Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz liczne szkolenia i kursy. Poza warsztatami z zakresu umiejętności wychowawczych realizuje szkolenia m.in. z asertywności, komunikacji, umiejętności interpersonalnych, zarządzania stresem, rozwiązywania konfliktów, technik sprzedaży. Założyciel Szkoły Dobrych Rodziców. Prywatnie żonaty, tata pięciorga dzieci.

TERMIN: Do ustalenia. Spotkania mogą odbywać się cyklicznie np. raz w miesiącu, lub w ciągu kilku kolejnych dni.

REKRUTACJA: Cykl dedykowany jest dla co najmniej 10-osobowej grupy rodziców. Cały cykl, to cztery 8-godzinne spotkania. Zapisów można dokonać na cały cykl, bądź tylko na wybrane warsztaty, przy czym Spotkanie I (podstawowe) jest obowiązkowe chcąc skorzystać z kolejnych. Cena spotkań uzależniona jest od ilości wybranych warsztatów.

CENA PODSTAWOWA: (przy grupie min 10 osób) 310 zł brutto/os.- spotkanie I podstawowe, 300 zł brutto/os.- drugie spotkanie, 270 zł brutto/os.- trzecie spotkanie, 260 zł brutto/os.- czwarte spotkanie

CENA PODSTAWOWA jednego spotkania OBEJMUJE:

  • 1-dniowe warsztaty,
  • materiały warsztatowe.

CENA PAKIETU DODATKOWEGO: od 130 zł brutto/os./spotkanie

CENA PAKIETU DODATKOWEGO OBEJMUJE:

  • organizację miejsca,
  • wyżywienie (obiad, przerwy kawowe).

Warsztaty możemy wzbogacić o różnego rodzaju aktywności o charakterze rozrywkowym / rekreacyjnym dostosowane do zakresu warsztatu i jego odbiorców.

regulamin szkoleń zamkniętych

Zainteresowany? Napisz, skontaktujemy się z Tobą.